Ons logo

Het logo van Laurens Schulman bv bestaat uit een boompje met nieuwe takjes (loten) en 5 blaadjes. Waarom hebben we voor dit logo gekozen?

Sinds de Franse overheersing worden de Nederlandse munten in Utrecht geslagen. Echter in de tijd van de Zeven Verenigde Provinciën en De Bataafse Republiek kenden wij meerdere munthuizen met daarbij behorende muntheren en muntmeesters. Op de door de diverse munthuizen vervaardigde munten werden munttekens (verwijzing naar het munthuis) of muntmeestertekens (persoonlijke signatuur muntmeester) geplaatst.

De Munt te Harderwijk 1607
Voormalige Munt Harderwijk (2018)
Slider

Novisadi
In Harderwijk is vanaf 1584 een munthuis gevestigd geweest van de Staten van Gelderland. Carel Christiaan Novisadi is hier van 1757 tot en met 1776 muntmeester geweest en hij signeerde de munten met een boompje met een nieuwe tak en zes blaadjes. Hij gebruikte deze signatuur als verwijzing naar zijn naam Novisadi (‘nieuwe loot’).

Wij vonden het een toepasselijke afbeelding voor ons bedrijf in Harderwijk met onze nieuwe loot, de vijfde generatie binnen de familie Schulman. Het aantal blaadjes hebben we daarom gewijzigd van zes naar vijf, maar wie weet wat de toekomst nog brengen zal…..

De ‘nieuwe loot’, signatuur van Carel Christiaan Novisadi, zichtbaar op onderstaande dukaton uit 1760.